Personlig assistans

Uncategorized

Assistansersättning är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan https://assistansblogg.se/.Vad är personlig assistans? - Välkommen till Calluna Assistans
Är det så att du är i behov av att få personligassistans i mer än 20 timmar per vecka, så är du godkänd för att få ta del av personlig assistans. En del av de behov som kan vara för skäl till assistansersättning är exempelvis om du har problem med badrumsaktiviteter, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan prata med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Dessa är några av skälen som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.
Om du har något av dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till att få personlig assistans, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
Till att börja med, så behöver du ett remissdokument från en läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. Efter att du har fått ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som blir ansvariga i ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan meddelar på sin hemsida att de har en handläggningstid som tar uppemot 5 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ettsvar som gör dig berättigad till personlig assistans. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de kostnader som assistansen har fakturerats innan ditt besked om assistansersättning.
Kommer ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur personalen skall anordnas. Om det är du själv som skall bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om det är kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med det. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det både påskyndar och hjälper dem i processen.
Hur du än väljer att göra med din personliga assistans. Blir det som så att du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir du tilldelad din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det är då att du väljer att avsäga dig ansvar och har accepteratatt ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Tänk på att för att få ta del av personligassistans behöver du göra en ansökan om assisterande personal innan du blir 65 år. Om du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ickegiltig och kommer istället att övergå till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är registrerad.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*