คุ้มครองครอบคลุมด้วยประกันการเดินทาง

Uncategorized

ในปัจจุบัน กรมธรรม์ประกันภัยมีจำแนกหลากหลายประเภทเพื่อครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ซื้อกรมธรรม์ อาทิ ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต ฯลฯ มูลค่าของกรมธรรม์ขึ้นกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ซื้อเลือก จ่ายเงินมากย่อมได้ตัวเลือกที่ดีและสะดวกกว่า อีกหนึ่งกรมธรรม์ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลเพราะคนไทยเริ่มเที่ยวต่างประเทศบ่อยขึ้น ‘ประกันการเดินทาง’ ที่มอบเอกสิทธิ์คลุมครองผู้ซื้อกรมธรรม์ที่กำลังจะเดินทางทั้งภายในและนอกประเทศ กรมธรรม์ประเภทนี้มีสองลักษณะใหญ่ ได้แก่ ซื้อรายครั้งและเหมารายปี รายละเอียดการคุ้มครองคล้ายคลึงกัน

ประกันการเดินทางรายครั้ง เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก หรือเป็นคนที่ไม่ค่อยออกต่างจังหวัด มูลค่าย่อมถูกกว่าเหมารายปี ส่วนประกันการเดินทางแบบเหมาจ่ายย่อมเหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยหรือชื่นชอบการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ สิ่งที่เหมือนกันของกรมธรรม์ทั้งสองคือ ให้สิทธิ์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าเคลื่อนย้าย ค่าเสียหายของสัมภาระในระหว่างเดินทาง และค่าความผิดพลาดของการเดินทาง (ไฟล์ทดีเลย์หรือยกเลิก) เพราะการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของอนาคตที่คุณได้ศึกษาและวางแผนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลากลับมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไฟล์ทดีเลย์และเกิดความเสียหายในการเช่าห้องพัก กรมธรรม์ประกันการเดินทางจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือเมื่อถึงสนามบินปลายทางได้ตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง พบว่า กระเป๋าแตกชำรุดจนไม่เหมาะกับการใช้งาน กรมธรรม์ประกันการเดินทางมีวงเงินคุ้มครองปัญหานี้

เพราะอุบัติเหตุจนทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือเป็นเหตุให้เสียชีวิตเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้า ไม่มีใครคาดเดาล่วงหน้าได้เต็มร้อย การซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางทำให้คุณเชื่อมั่นได้ว่า เมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นจริง ๆ คุณจะมีเงินซัพพอร์ตเพื่อการรักษาพยาบาลที่ดี และไม่ต้องพะวงกับการเป็นหนี้สินในสถานพยาบาลต่างแดน หากเหตุการณ์เลวร้ายถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต กรมธรรม์จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายร่างกลับสู่มาตุภูมิเป็นเรื่องง่าย ขอเพียงอ่านรายละเอียดส่วนสำคัญและจดบันทึกไว้ใกล้ตัว เช่น โรงพยาบาลในเครือข่าย หรือหมายเลขติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางที่เป็นเหตุให้คุณเสียทรัพย์ กรมธรรม์บางฉบับอาจครอบคลุมปัญหานี้ เพื่อให้พบกรมธรรม์ที่ถูกใจต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดอย่างใจเย็นที่สุด

แต่กรมธรรม์ของทุกบริษัทรายละเอียดที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน หากคุณมองกรมธรรม์ของบริษัทกอไก่ไว้เพราะสิทธิบางประการน่าสนใจ ห้ามคิดว่ากรมธรรม์ในเรทราคาเดียวกันจากบริษัทอื่นจะดีกว่า รายละเอียดการคุ้มครองของบริษัทมีข้อบังคับที่คละเคล้ากันมาก ก่อนซื้อกรมธรรม์ทุกครั้งควรอ่านรายละเอียดอย่างใจเย็นและตีความเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ซื้อผู้ขาย หากคุณตีความผิดจากบริษัทกรมธรรม์กำหนดไว้ การคุ้มครองที่คุณต้องการอาจไม่มีอยู่จริง

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก www.masii.com

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*